Pasavček

V projekt Pasavček je vrtec Slivnica vključen že nekaj let.

Cilj projekta:

  • Otrok spozna pomen in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnega pasu.
  • Seznanitev otrok z varnim vedenjem kot udeležencem v cest-nem prometu.
  • Ozaveščanje staršev in starih staršev o redni in pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev.
  • Otroke spodbuditi k pripenjanju varnostnih pasov med vožnjo, ne le njih ampak vseh potnikov v avtomobilu.
  • Seznaniti otroke s posledicami neodgovornega ravnanja udeležencev v prometu.
  • Sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti na to temo.

 

Dostopnost