Dejavnosti

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: jezik, narava, družba, matematika, umetnost in gibanje.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Izvajajo se v okviru otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnice, pevskega zbora, likovnih delavnic, kmetij, izletov …, upoštevajoč interes in starost otrok ter želje staršev. Izvajalke so vzgojiteljice vrtca:

 • bralna značka Palček Bralček,
 • Cici vesela šola,
 • športna značka, Mali sonček,
 • z gibanjem do zdravja,
 • raziskujemo in eksperimentiramo
 • ciciban planinec,
 • lutkovni abonma,
 • plesne urice,
 • pevski zbor,
 • učenje nemškega jezika.

V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo.

Ciciban planinec – v sodelovanju s PD Skalca (načrtovanih bo pet izletov).

Namen izletov in prednostne naloge:

 • usmeritev otrok k zdravemu razvedrilu v naravi,
 • spodbuditev k opazovanju,
 • starši se skupaj z otroki preizkusijo v orientaciji, najdejo ideje za prijetna doživetja družine.

Zagotoviti, da bodo otroci z vsake poti prinesli s seboj:

 • prijetno utrujenost,
 • zavest, da so skupaj zmogli nekaj novega,
 • izkušnje in spoznanja iz narave,
 • prijeten občutek staršev, da so se družili s svojim otrokom,
 • željo, da kaj podobnega ponovijo.

Zakaj sem Ciciban planinec?

 • »Ker veliko hodimo, ker se peljemo skupaj z avtobusom, ko smo na vrhu in dobimo medalje« (Tia).
 • »Zraven imamo malico, da gre veliko otrok, pa dedi in babica« (Timo).
 • »Všeč mi je podelitev medalj in ker hodimo« (Nejc).
 • »Ker grem skupaj z mamico«(Mark).
 • »Najbolj sem vesela, ko pridemo na vrh« (Adriana).
 • » Rad se peljem z avtobusom« (Rok)
 • » Vidimo zanimive stvari, rada grem skupaj s Pio« (Zala).

DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI

Niso del izvedbenega Kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na željo staršev v popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v različne ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti, in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom.
Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridete po otroka, ki se več ne vrača v oddelek. Otroci, za katere ste se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po končani dodatni dejavnosti. Ko gre otrok na določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. Odgovornost prevzamete starši. Za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijete starši sami.

Dostopnost