Programi

Programi

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. V njem so zapisana temeljna načela in cilji predšolske vzgoje.

Kurikulum v središče postavlja otroka, ki je aktiven udeleženec procesa, njegove individualne zmožnosti in posebnosti, znanja in spretnosti, ki jih želimo razviti. Cilj Kurikuluma je večje upoštevanje otrokovih pravic, upoštevajoč različnost in drugačnost otroka.

CILJI, KI JIH URESNIČUJEMO V VRTCU

 • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe ter drugih.
 • Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah.
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja ter izražanja.
 • Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.
 • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.
 • Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja.
 • Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.
 • Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja.
 • Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

PROGRAMI GLEDE NA VARSTVO IN TRAJANJE

 1. DNEVNI PROGRAM (traja od 6 do 9 ur)
 2. DNEVNI PROGRAM s prilagojeno prehrano (traja od 4 do 6 ur)

Oba programa sta namenjena otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo in obsegata vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Dostopnost