Splošne informacije

 SPLOŠNE INFORMACIJE

 VPIS

Obrazec za vpis otroka najdete na spletni strani OŠ Franca Lešnika – Vuka, alineja Vrtec.
Otroka je možno vpisati tekom celega leta, enkrat letno; predvidoma tretji teden meseca aprila poteka vpis za novo šolsko leto. V kolikor je otrok več, kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu otroka odloča komisija za sprejem otrok v vrtec.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo predložite vzgojiteljici oddelka prvi dan ob sprejemu otroka v vrtec.
Vrtec vključuje najbolj psihofizično občutljivo in za infekcije sprejemljivo starostno skupino. To predvsem velja za otroke I. starostnega obdobja, ki še nimajo dovolj razvitih imunoloških sposobnosti.
Prav tako morajo starši ob vpisu podati zdravstvene posebnosti pri otroku (morebitne alergije, nagnjenost k vročinskemu krču, astma …).
Na podlagi Zdravstvene inšpekcije je dajanje zdravil otrokom v vrtcu prepovedano.
V izjemnih primerih (vročinski krč, astma, alergije …) se v skladu s pisnimi navodili in privolitvijo izbranega pediatra ali specialista otroka, otroku ob pojavu teh posebnosti nudi ustrezna terapija.
Vrtec naj bi obiskovali zdravi otroci, zato vrtec naproša starše, da redno javljajo vrtcu, če gre za nalezljivo bolezen, zlasti v primeru otroških nalezljivih bolezni, drisk in bruhanja.

PRVIČ V VRTEC

Ob vstopu v vrtec otrok prvič zapusti varno družinsko zavetje in le ob popolni informiranosti vzgojiteljice mu bomo ta prehod od doma v vrtec olajšali in napravili prijetnejšega. Svetujemo vam, da vzgojiteljico seznanite z njegovim zdravjem, navadami pri prehranjevanju, njegovimi razvadami, s strahovi in z interesi.

IZPIS

Otroka izpišete s posebno izjavo najmanj 15 dni pred dnevom izpisa. Izpis je možen le, če imate poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.

VRTEC POLETI, OB PRAZNIKIH IN ŠOLSKIH POČITNICAH

Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevajoč Zakon o delovnih razmerjih si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov v času:

  • jesenskih šolskih počitnic,
  • novoletnih praznikov,
  • zimskih šolskih počitnic,
  • prvomajskih praznikov,
  • poletnih šolskih počitnic (julij, avgust).

V času državnih praznikov vrtec ne obratuje.

DIETNA PREHRANA

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni otrok
(v nadaljevanju starši), na podlagi:

  • dogovora in pisnega soglasja,
  • potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s šolsko prehrano lahko kontaktirate organizatorja šolske prehrane na elektronski naslov vrtec.prehrana-osflv@guest.arnes.si.

Jedilniki se pripravljajo po »smernicah zdravega prehranjevanja«, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

V vrtec ni dovoljeno prinašati hrane, zaradi vse več prehranskih alergij. O načinu praznovanja rojstnega dne, se boste dogovorili na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru.
Okusov pa je verjetno toliko, kolikor je tistih, za katere pripravljamo hrano.

 

Dostopnost