Kot vsako leto, so se otroci iz skupine Sovice, tudi letos predstavili staršem. Na nastopu so pokazali nekaj vsebin, ki so jih skozi leto usvajali na podlagi ciljev iz področij: jezik, gibanje, glasba, okolje… Z ljudskimi plesi in petjem so urili osnove ritma in zborovskega petja. Z deklamacijami, ki so se jih naučili pa so vadili nastopanje ter lepo razločno in primerno glasno izgovorjavo. Zaigrali so dramatizacijo po zgodbici Pod medvedovim dežnikom. Pri tem so se vživeli v različne vloge in karakterje. Otroci so se veselili nastopa, zato so z veseljem  vadili za nastop. Svojo predstavo so pokazali otrokom našega vrtca in učencem in učiteljem 1. in 2. razreda. Z vsakim nastopom so pridobili na pogumu in samozavesti. Aplavz in pohvala pa jim je bila nagrada za njihov trud.

VZGOJITELJICI JASMINA IN ANGELA

Dostopnost