Ekovrtec

Program Ekovrtec je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroci. Osnovno načelo delovanja programa Ekovrtec je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.
Glavni cilj slovenskega programa Ekovrtec je vzgoja otroka in mladostnika, da skrbi za okolje in naravo ter postane del življenja.
Program Ekovrtec bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.
Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekovrtec je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.
Je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju otrok skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
V šolskem letu 2018/2019 bomo sodelovali v projektih programa Ekovrtec za ohranitev zelene zastave ter sledili vrednotam, ki smo si jih zapisali v ekolistini:

  • ločevanje odpadkov,
  • varčevanje z vodo in energijo,
  • skrb za zdravo prehrano,
  • skrb za čistost vrtca in njegove okolice,
  • spoštljivo vedenje do vseh živih bitij,
  • čim več gibanja na svežem zraku.
Dostopnost