Varno s soncem

VARNO S SONCEM

Priključili smo se projektu Varno s soncem, katerega nosilci so Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku.
Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Dostopnost