PODATKI

PODATKI O VRTCU
OŠ Franca Lešnika – Vuka
Vrtec Slivnica
Mariborska cesta 8
2312 orehova vas

Tel: 02 605 69 91
Spletna stran vrtca: http://vrtec.osflv.si
E. pošta: vrtec@osflv.si

Ravnatelj OŠ FLV: Franc Gosak, prof.
tel: 02 603 56 81

Pom. ravnatelja – vodja vrtca: ZDENKA VOGRINEC, dipl. vzg.
tel: 02 605 69 91
e-naslov: vrtec@osflv.si

Svetovalna služba: dr. psih. AJDA PFIFER,
tel: 02 605 69 91

Administracija: Tinka Zelenik

tel: 02 605 69 91

Organizator prehrane: Domen Babič

e-naslov: vrtec.prehrana-osflv@guest.arnes.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Katja Tretjak, Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310
Slovenska Bistrica
elektronska pošta: katja@czpp.si
tel. številka: 08 2059604

POSLOVNI ČAS vrtca je od 6. 00 do 16.30.

Odpiralni in zapiralni čas se s soglasjem ustanoviteljice letno spreminja glede na potrebe staršev in racionalno organizacijo življenja ter dela v vrtcu.

Dostopnost