Zdrav vrtec

Projekt poteka pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo in omogoča otrokom, da se seznanijo z osnovnimi informacijami o tem, kako skrbimo za svoje zdravje. Vzgojiteljem pa Zavod nudi strokovno podporo in stalna strokovna izobraževanja. Otroci se preko konkretnih izkušenj in situacij učijo o pomenu zdrave prehrane, usvajajo veščine osebne higiene in spoznavajo pomen gibanja in počitka za delovanje človeškega telesa. Vso pridobljeno znanje pa bo otrokom služilo kot vodilo k zdravemu načinu življenja tudi v osnovnošolskem obdobju in kasneje, ko bodo odrasli. Z lastnim zgledom bodimo našim otrokom vzor pri oblikovanju zdravega načina življenja.

Dostopnost