Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je

Vlada RS  dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

 Od 1. 4. 2021 do 11.04.2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Nujno varstvo v vrtcih.

 Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Potrdilo delodajalca  posredujete do srede, 31. 03.2021 do 10.00 , na e naslov: vrtec@osflv.si

Pri prijavi otroka v nujno varstvo navedite ime in priimek otroka, točen prihod in odhod iz vrtca.

Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021.

 V času zaprtja vrtcev oziroma, ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Virus je žal posegel tudi v to koledarsko leto. Upamo in verjamemo, da bo kmalu bolje.

Ostanite zdravi.

Pom. ravnatelja – vrtec:                                                                                      Ravnatelj:

Zdenka Vogrinec                                                                                                   Franc Gosak

Dostopnost